Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN
 Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN

Samenwerking

Samenwerking

 

De Stichting werkt sinds 2016 samen met enkele academies van Avans Hogeschool.

Die samenwerking krijgt vooral vorm door het beschikbaar stellen van stageplaatsen en het begeleiden van 3e en 4e jaars studenten. 

De samenwerking met de Academie voor Veiligheid en Bestuur van Avans werd begin 2020 verstevigd door met een delegatie van deze Academie een werkbezoek te brengen aan diverse projecten die de Stichting ondersteund en partners met wie de Stichting al jarenlang samenwerkt. Tijdens dit werkbezoek waren rondden een 7-tal studenten hun onderzoeksstage af. 

Sinds 2012 onderhoudt de Stichting een relatie met de City of Cape Town en dan met name op strategisch niveau en dan gericht op de thema’s educatie, werkgelegenheid en community development. In 2018 is de Stichting betrokken bij het Mayoral Urban Regeneration Programme, een programma dat is gericht op de revitalisering van enkele achtergestelde townships. 

Begin 2020 heeft de Stichting kennis en toelichting gekregen van het programma ‘Lawlessness in City Open Spaces’ en het programma ‘City Improval District’ (CID).

Met betrekking tot deze twee programma’s vinden verkennende gesprekken plaats waarin moet worden vastgesteld of en zo ja welke rol de Stichting zou kunnen spelen (zoals bijvoorbeeld de samenwerking met betrokken NGO’s).

Een aantal samenwerkingspartners zijn: