Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN
 Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN

Over ons

Over de Stichting


Lemsterlandstraat 4
5045XJ
Tilburg - Nederland


De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17193380
Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL 23 RABO 0123 5219 63 (Rabobank)
Het ANBI- kenmerk (RSIN) van de Stichting is: 8168.92.660
Het algemene e-mail adres van de stichting is: info@learning-journey.nl

Door de Belastingdienst is in 2008 aan de stichting de ANBI-status verleend. Dat wil zeggen dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling - ook wel een goed doel - wordt gezien. Dit heeft ondermeer als voordeel dat giften van donateurs aftrekbaar zijn van de belasting en dat door de Stichting ontvangen donaties niet belast worden.


Het doel van de stichting:
Het doel van Stichting The Learning Journey is het leveren van een bijdrage aan de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van mensen uit achtergestelde gemeenschappen in Zuid Afrika, door het stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid, en alle handelingen die daarvoor nodig zijn (statuten KvK).

De ontmoeting en de wederkerigheid staan centraal bij de Stichting. Wij geloven niet in 'oppervlakkigheid van grote afstand', maar veel meer in daadwerkelijke betrokkenheid bij mensen en hun context. Stichting The Learning Journey tracht vanuit deze betrokkenheid het toekomstperspectief van achtergestelde groepen in Zuid Afrika te verbeteren.

Naast ontmoeting en wederkerigheid is 'ownpowerment' onze drijvende kracht. We hebben gemerkt dat we met het begrip 'ownpowerment' een krachtige leidraad hebben voor onze activiteiten. 'Ownpowerment' is een samentrekking van ownership en empowerment. Centraal staat de gedachte dat de mensen in Zuid Afrika nadrukkelijk zelf eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling c.q. in staat worden gesteld zichzelf te ontwikkelen met oplossingen die door de gemeenschap zelf gewild en gedragen worden. Geen bemoeizucht uit het buitenland, geen gratis geld, geen bedachte projecten, maar wel verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling, het nemen van eigen initiatief en daarin ondersteund worden. De Stichting initieert en stimuleert 'ownpowerment' van mensen in achtergestelde gebieden in de Westkaap in Zuid Afrika door een strategie en handelswijze van verbinden in en met netwerken van mensen en organisaties. In eerste aanleg willen we ons daarbij richten op de terreinen van educatie en gemeenschapsontwikkeling.

Het bestuur:
Toine Dam - Voorzitter
Lonneke Dam - Penningmeester
Emmely Story - Secretaris


Het beleidsplan en de jaarverslagen:
Het jaarverslag van het jaar 2020 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
Het financiële jaarverslag van het jaar 2020 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.

Het jaarverslag van het jaar 2019 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
Het financiële jaarverslag van het jaar 2019 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.

Het jaarverslag van het jaar 2018 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
Het financiële jaarverslag van het jaar 2018 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
De staat van baten en lasten van het jaar 2018 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
 
Het jaarverslag van het jaar 2017 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
Het financiële jaarverslag van het jaar 2017 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
De staat van baten en lasten van het jaar 2017 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
 
Het jaarverslag van het jaar 2016 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
Het financiële jaarverslag van het jaar 2016 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
De staat van baten en lasten van het jaar 2016 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
 
Het jaarverslag van het jaar 2015 is in PDF-formaat via deze link te bekijken. 
Het financiële jaarverslag van het jaar 2015 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
De staat van baten en lasten van het jaar 2015 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
 
Het beleidsplan van 2014 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
Het sociaal verslag van 2013 is in PDF-formaat via deze link te bekijken.
Het financiële jaarverslag van 2013 is per mail op te vragen of door het contactformulier in te vullen en te verzenden.
De jaarverslagen van 2012 zijn per e-mail of door het invullen van het contactformulier op te vragen. 
 
Het beloningsbeleid
:
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen financiële tegemoetkoming of beloning voor hun activiteiten voor de Stichting.
De organisatiekosten van de Stichting worden door de bestuursleden gedragen.
Werkbezoeken aan projecten die door de Stichting ondersteund worden, worden door de bestuursleden gefinancierd.  
 
Uitreksel KvK: 
Het meest recente uitreksel uit het KvK-register is via deze link te bekijken.
De laatste wijziging heeft op 19/03/2019 plaatsgevonden waarbij Emmely is toegevoegd aan het bestuur.