Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN
 Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN

Nieuws

Samenwerking Avans Hogeschool

Samenwerking Avans Hogeschool

Samenwerkingsovereenkomst met Avans Hogeschool gesloten!

De focus van Stichting The Learning Journey ligt met name op het ondersteunen van scholen en organisaties die gericht zijn op educatie al dan niet in combinatie met werkgelegenheid. In dit kader vonden er in het voorjaar van 2017 verschillende verkennende gesprekken plaats met sectorleiders, stagebegeleiders en coördinatoren van de Academie voor Marketing en Business Management van Avans Hogeschool in Breda. 
 
Deze verkennende gesprekken waren vooral gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden om door middel van de samenwerking met de Stichting vanuit de Academie invulling te kunnen geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Naast de gesprekken werden er in de periode van 27 maart tot en met 9 april 2017 door enkele bestuursleden en enkele coördinatoren van de genoemde Academie van Avans projecten in de Westkaap van Zuid-Afrika bezocht die door de Stichting worden ondersteund. 
 
In mei 2017 werden de eerder gehouden verkennende gesprekken en de uitkomsten en ervaringen van de projectbezoeken geëvalueerd en besproken met zowel het voltallige bestuur van de Stichting als het management van de genoemde Academie van Avans Hogeschool. 
De uitkomst was positief; Avans zou graag stagiaires de kans willen geven ondersteunende activiteiten uit te kunnen voeren op basis van de vraag vanuit de Stichting i.c. de projecten die de Stichting ondersteunt. Met name omdat de vraagstelling vanuit de projecten vaak aspecten van marketing en/of bedrijfsvoering betreffen, hetgeen de studenten van Avans als stof krijgen aangereikt en dus in de praktijk zouden kunnen toepassen. 
 
Op 21 juni 2017 hebben het bestuur van Stichting The Learning Journey en Avans Hogeschool te Breda een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hans van Alebeek, voorzitter, tekende namens het bestuur van de Stichting en Jan van Casteren, adjunct- directeur van de Academie voor Marketing en Business Management bij Avans Hogeschool. 
 
In september 2017 zijn vervolgens vijf studenten voor de periode van vijf maanden met hun stage begonnen. De stages vinden plaats bij het Y2K College, Prochorus en Philippi Village. Zodra we samenvattingen, verslagen en resultaten van deze stageperiodes hebben zullen we ze op deze website publiceren. Via de facebook pagina van de stichting wordt er ook regelmatig over deze stages gepubliceerd.