Y2K College

Y2K College

Date

22 februari 2018

Tags

Nederlands

Y2K High school: “We are here to learn and learn we shall!”

Het Y2K College is een school voor middelbaar beroepsonderwijs. De school heeft als uitgangspunt dat iedere jongere onderwijs verdient, ook al is dat de zoveelste kans. Veel leerlingen hebben dan ook een problematische achtergrond, zoals verslaving, huiselijk geweld en daardoor uitval uit eerdere scholen. Het Y2K wil een veilige omgeving bieden en waar nodig wordt hulp ingezet van social workers. De overheidssubsidie is niet voldoende om te bieden wat nodig is. De docenten zijn dermate betrokken dat zij eigen middelen inzetten: financieel en in daden. Y2K zoekt naar structurele verbeteringen: van het onderwijs en de zorg voor de kinderen, en van de financiële situatie. De directeur van Y2K College heeft daarvoor de hulp van The Learning Journey ingeroepen. We zijn in 2009 een langdurige verbintenis aangegaan en blijven helpen met het versterken van het onderwijs.

Hoe doen we dat dan? Verbeteren en verduurzamen van het onderwijs?
Op verschillende manieren:
- Via doorlichting en verbeterplannen voor onderwijs, organisatie en financiën.
- De organisatie van een aparte schakel- klas voor instromende probleem-jongeren, zodat ze later beter kunnen aarden in het regulier onderwijs.
- Introductie en training van intervisie.
- Verzorgen van workshops 'Oriëntatie op jouw Toekomst' om leerlingen meer inzicht te geven in waar hun talenten liggen.
- Onderzoek van mogelijkheden om met bedrijfsmatige activiteiten eigen financiën te genereren.


Een voorbeeld: Bakkerij Y2K - Brood en opleiden
Via een investering en idee van de Stichting is Y2K in 2013 gestart met een Bakkerij met als doelen:
1. geld te genereren door de verkoop van brood en biscuits,
2. te voorzien in maaltijden voor de leerlingen,
3. leerlingen op te leiden tot bakker.

Learning Journey heeft meegedacht over het businessplan, naast de benodigde investering. Met een actie onder haar donateurs hebben we het benodigde startbudget bij elkaar gekregen.
De bakkerij verzorgt voor zo’n 350 leerlingen een broodmaaltijd. Ieder jaar worden een aantal leerlingen opgeleid om kennis te maken met als doel het bakkersvak te kiezen en zo hun kansen op werk te verbeteren.

http://www.y2k-online.co.za/college.html