School of Hope

School of Hope

Date

08 april 2020

Tags

Nederlands

 School of Hope

De School of Hope in Kaapstad is onderdeel van de Thembalitsha Foundation. Thembalitsha betekent ‘new hope’, wanneer vertaald vanuit Xhosa. Het doel van de stichting is dan ook om nieuwe hoop het leven in te blazen van de vergeten, zieke en kwetsbare mensen uit de West en Oost Kaap.

De Thembalitsha Foundation is een in 1997 opgerichte non-profitorganisatie met de missie om een ontwikkeling tot zelfredzaamheid te stimuleren door het aanbieden van educatie, gezondheidszorg en training. In samenwerking met meer dan honderd vrijwilligers, partners en fulltime personeel, worden er op dit moment (september 2019) negen projecten gerund, waar School of Hope er een van is. 

In de West Kaap heerst een relatief hoog percentage van vroegtijdige schoolverlaters; meer dan 55%. Redenen voor het vroegtijdig verlaten van school zijn tienerzwangerschappen, gangsterisme en drugs. Echter, de voornaamste reden voor het vroegtijdig verlaten van school betreft het feit dat er nauwelijks tot geen waarde wordt gehecht aan educatie. Jongeren stoppen met hun studie om hun familie thuis te ondersteunen of kiezen voor een leven op straat door weg te vluchten van armoede en geweld. Wanneer deze jongeren er na een aantal jaar toch voor kiezen om terug de schoolbanken in te gaan, zijn de meeste scholen niet bereid deze jongeren aan te nemen, omdat zij achttien jaar of ouder zijn. Bovendien zijn reguliere (middelbare) scholen veelal niet in staat de juiste begeleiding te bieden aan deze jongeren, die complexe problemen met zich meedragen.

Dat is waar School of Hope een uitkomst biedt.

De School of Hope, opgericht in 1999, is gevestigd in Kaapstad, Zuid-Afrika, in de wijk Observatory. De school heeft een capaciteit voor 250 studenten maar richt zich op zo’n 150 jongeren in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar met een risicovolle en kwetsbare achtergrond. De jongste student van School of Hope is dertien jaar; de oudste is 23 jaar (per september 2019). De resultaten van de school zijn ruim bovengemiddeld. Door de beperkte omvang is men in staat meer maatwerk te leveren. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid, ondernemerschap en life skills.

De School of Hope richt zich op het zodanig ontwikkelen en ondersteunen van deze kwetsbare risicojongeren dat hun risico van uitval uit het onderwijs en daarmee (terug)val in de criminaliteit zoveel mogelijk wordt ondervangen; het doel is dat zij een waardevolle bijdrage kunnen gaan leveren en onderdeel uit kunnen gaan maken van de toekomstige beroepsbevolking. Zoals de directeur van School of Hope aan geeft: ‘’We are committed to breaking the cycle of crime, poverty and unemployment by giving every person the chance to complete their education.’’

Op de School of Hope zijn 16 medewerkers en leraren werkzaam. Daarnaast werken er op nog drie student-teachers van de University of Cape Town (september 2019).

Vanuit de Stichting wordt de School of Hope ondersteunt door het (laten) doen van diverse onderzoeken zoals; de toekomstperspectieven van de jongeren die met goed gevolg de school verlaten, perspectieven voor talentvolle jongeren en het ontwikkelingen van weerbaarheidstrainingen. 

Datum: september 2019

Website: http://www.schoolofhope.co.za