Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN
 Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN

Initiatieven

Initiatieven

Om vast te stellen of en zo ja welke type ondersteuning de Stichting zou kunnen bieden In het kader van de educatie heeft de Stichting het initiatief genomen in overleg te gaan met the City of Cape Town i.c. het Management van het Mayoral Urban Regeneration Programme (MURP). Dit programma betreft een meerjaren strategische ontwikkelplan van The City dat zich richt op de revitalisering (waaronder onderwijs, werkgelegenheid en weerbaarheid, i.c. community development) van de zogeheten “Townships” in Kaapstad.

Zie ook: https://www.westerncape.gov.za/assets/day_2_session_2_gangs_alistair_graham.pdf

Daarnaast vindt er een verkenning plaats met het Cape Town Task Team “Lawlessness in City Open Spaces” en het Program Management van City Improval District (CID) eveneens onderdeel van the City of Cape Town (:http://cityimprovement.co.za/wordpress/?page_id=38).

Ook dit initiatief richt zich op het verkennen van mogelijke samenwerking met de City of Cape Town en haar partners op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en community development.

RFH on Tour
RFH on Tour

Nieuwsbrief 1

Lees verder
RFH on Tour
RFH on Tour

Nieuwsbrief 2

Lees verder