Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN
 Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN

Afgesloten projecten

Philippi Village

Philippi Village

Date

24 augustus 2018

Tags

Nederlands

Werkgelegenheid in het centrum van de community

Philippi is een groot township nabij Kaapstad, met enorme sociale problemen (werkloosheid, armoede, HIV/Aids). Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 jaar in Philippi is werkloos. Oorzaken zijn onder andere het gebrek aan goede (beroeps)opleidingen en de demotiverende omgeving: armoede, geweld, verwaarlozing.
Stichting The Learning Journey heeft hier, op het terrein van een oude cementfabriek waar een ‘incubator omgeving’ (‘broedplaats voor ondernemerschap’) is opgericht, vanaf 2015 op verschillende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van de ‘local community’. Onder andere bijgedragen aan de oprichting van een ECD center (Early Childhood Development).
Vanaf 2015 is onze samenwerking met Philippi Village veel intensiever geworden. Zo hebben we in die jaren 4 meerdaagse trainingen verzorgd voor jonge, startende ondernemers. De deelnemers varieerden in aantal, maar in totaliteit zijn meer dan 100 jonge talenten getraind, waarvan een aantal (rond de 20) ook daadwerkelijk ondernemer waren of zijn geworden, maar een groter aantal (ruim 30) is aan een reguliere baan geholpen.
Voor vele nieuwe ondernemers was dit een eerste stap op weg naar een baan of eigen bedrijf. De behoefte aan deze vorm van ondersteuning is zo groot dat we gevraagd zijn om ook de komende jaren actief te blijven op dit onderwerp. Dit hebben we toegezegd. Niet alleen vanwege het belang van ondernemerschap in de townships rondom Kaapstad, maar ook omdat dit ons de kans geeft langdurige relaties op te bouwen met lokaal en regionaal actieve partners. Ook de overheid van Zuid Afrika ondersteund van harte de ‘incubation’ van SME’s (small and medium enterprises) omdat men weet dat dit een betere ‘banenmotor’ is dan de traditionele vakopleidingen, hoewel die natuurlijk ook belangrijk blijven. 
 
Samen met onze Zuid Afrikaanse partners hebben wij bij Philippi Village een trainingscentrum opgezet: het Center for Training Enterpreneurship & Employment (CTEE). Jongeren kunnen hier een vakdiploma halen of de basis leggen voor zelfstandig ondernemerschap.Voor vakman en ondernemer
Vakopleiding
Het CTEE leidt jongeren op voor een gegarandeerde baan. Daarvoor zijn contacten gelegd met bedrijven, zoals elektriciteitsleveranciers, ICT, hotels en restaurants. Zij bepalen welke kennis en vaardigheden hun toekomstige werknemers nodig hebben. De opleiding wordt op deze manier precies gericht op de vraag van de bedrijven. Naast de vakopleiding wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, doorzettingsvermogen en motivatie.Startende ondernemers
Het centrum traint ook jonge startende ondernemers in het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, het maken van een businessplan en wat er bij het runnen van een bedrijf komt kijken. Belangstellende jongeren worden van tevoren geselecteerd op motivatie en verwachtingen. De starters die slagen kunnen in het centrum een ruimte (omgebouwde zeecontainer) huren om hun bedrijf in te vestigen. Zo kan het CTEE ze nog verder begeleiden.
The Learning Journey heeft meegeholpen met de opzet en de organisatie van het CTEE. Daarnaast verzorgen wij een deel van de trainingen voor de startende ondernemers. In 2015 hebben wij in het CTEE de eerste jongeren getraind, vanaf dat moment komen we elk jaar terug om een aantal trainingen te verzorgen.